امیرحسین صالحی

درباره من

دکتر امیرحسین صالحی
image

استادیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی @ دانشکده معماری و شهرسازی

...

محقق گوگل

(1402/9/12)

استنادات

7

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۸-۱۳۹۳

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۴-۱۳۸۷

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

۲۰۱۶

پروژه فوق دکتری معماری اسلامی

دانشگاه هاروارد

تزیینات عرفانی در معماری مذهبی شمال شرق ایران فرهنگی

۹۶-۹۷

پروژه فوق دکتری هنر

دانشگاه الزهرا

• پروژه فوق دکتری، هنر، دانشکده هنر الزهرا، تحت برنامه همکاری با دانشمندان و محققان غیر مقیم بنیاد ملی نخبگان. عنوان: بررسی انیمشن(تصویر متحرک) در آثار هنری ایران موجود در موزه¬های ایران97-1396

۲۰۱۳

فرصت مطالعاتی

کالج بوستون

زیر نظر پروفسور شیلا بلر

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی تاثیر ادیان هندی ( هندوئیسم، بودیسم و جینیسم) بر نقوش تزئینات معماری نیشابور در قرون دو تا چهار هجری
باغ نظر(2022)
فرزاد شفیعی فر, خشایار قاضی زاده*, حبیب اله صادقی, ^امیرحسین صالحی
بررسی خاستگاه، فرم و مضمون در کتیبه های دارای صورت
نگره(2023)
9711635002, ^امیرحسین صالحی*, ^مهدی امرائی
رباط سپنج، مطالعۀ تطبیقی و تدقیق دورۀ تاریخی
مطالعات معماری ایران(2022)
^وحید حیدری*, ^امیرحسین صالحی
بررسي رابطه فرم و مضمون درخط كوفي مساجد اسلامي ايران از قرن سوم تا پايان عصرايلخانان
چترروز مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و فرم فرسكوبناهاي ايلخاني با تاكيد بربناي آرامگاهي گنبد سلطانيه و بقعه ركنيه
حسني گوهرزاد منا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مفهوم نقشمايه ي پرندگان در بناهاي مذهبي قرون 8-4 ه.ق ايران فرهنگي
خدامي تهراني مينا(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي كاروانسراهاي پيش از ايلخاني در خراسان وقومس
ترابي حميده(تاریخ دفاع: 1398/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي نقوش انساني و حيواني سكه هاي ايلخانان ايران و سلجوقيان روم
رئيسي واناني نسرين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و شناسايي نقش واق واق در تزيينات معماري ايران فرهنگي در دوره پيش از تيموري
نصيري فرزانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردشگري باستان شناسي رويكرد خلاقانه در توسعه گردشگري
كاميابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازنمايي موجودات زنده در بناهاي مذهبي ايلخانان و سلجوقيان روم
همتي مارال(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قراردادهاي تصويري نقشمايه بز در سفالينه هاي پيش از هزاره اول قبل از ميلاد ايران
محمدخاني مهناز(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازتاب تفكرات حاكمان پسا ايلخاني قرن هشتم قم بر تزيينات بناهاي آرامگاهي اين دوره
رمضاني مريم(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجه تقدس بخشي هاله نور در آثار هنر و معماري ايران از عصر هخامنشي تا پايان قرن پنجم
نيك كار اناهيتا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع كتيبه هاي صورت دار(كتيبه هاي سخنگو) در اشياي خراسان بزرگ پيش از حمله مغول
حكيمي صفورا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ریخت شناسی بر مبنای شواهد کالبدی موجود و بررسی های تاریخی – تطبیقی دوره تاریخی رباط سپنج قومس(همکار اول)
(2021-06-29)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، ایران
amirhossein.salehi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس