امیرحسین صالحی

درباره من

دکتر امیرحسین صالحی
image

استادیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی @ دانشکده معماری و شهرسازی

...

محقق گوگل

(1399/11/5)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۸-۱۳۹۳

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۴-۱۳۸۷

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

۲۰۱۶

پروژه فوق دکتری معماری اسلامی

دانشگاه هاروارد

تزیینات عرفانی در معماری مذهبی شمال شرق ایران فرهنگی

۹۶-۹۷

پروژه فوق دکتری هنر

دانشگاه الزهرا

• پروژه فوق دکتری، هنر، دانشکده هنر الزهرا، تحت برنامه همکاری با دانشمندان و محققان غیر مقیم بنیاد ملی نخبگان. عنوان: بررسی انیمشن(تصویر متحرک) در آثار هنری ایران موجود در موزه¬های ایران97-1396

۲۰۱۳

فرصت مطالعاتی

کالج بوستون

زیر نظر پروفسور شیلا بلر

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسي رابطه فرم و مضمون درخط كوفي مساجد اسلامي ايران از قرن سوم تا پايان عصرايلخانان
چترروز مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و فرم فرسكوبناهاي ايلخاني با تاكيد بربناي آرامگاهي گنبد سلطانيه و بقعه ركنيه
حسني گوهرزاد منا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مفهوم نقشمايه ي پرندگان در بناهاي مذهبي قرون 8-4 ه.ق ايران فرهنگي
خدامي تهراني مينا(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي كاروانسراهاي پيش از ايلخاني در خراسان وقومس
ترابي حميده(تاریخ دفاع: 1398/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي نقوش انساني و حيواني سكه هاي ايلخانان ايران و سلجوقيان روم
رئيسي واناني نسرين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و شناسايي نقش واق واق در تزيينات معماري ايران فرهنگي در دوره پيش از تيموري
نصيري فرزانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردشگري باستان شناسي رويكرد خلاقانه در توسعه گردشگري
كاميابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، ایران
amirhossein.salehi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس